Wydawnictwo Naukowe UMP


Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo Polskie ukazuje się od 1987 roku. Patronat nad nim sprawuje Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane w nim prace naukowe - zarówno oryginalne jak i poglądowe oraz kazuistyczne prezentują najnowsze doniesienia z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, medycyny, a także innych dziedzin naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z pielęgniarstwem. Nadto w czasopiśmie zamieszczane są sprawozdania ze zjazdów i konferencji oraz recenzje książek.

Pielęgniarstwo Polskie adresowane jest do szerokiego grona czytelników, m.in. pielęgniarek, położnych, studentów uczelni medycznych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Założeniem Redaktorów było stworzenie platformy wymiany myśli, refleksji oraz doświadczeń, która przyczyni się do wprowadzania pozytywnych zmian w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego oraz medycyny.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Dental Forum

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj