Stan wiedzy męskiej części studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na temat schorzenia raka jądra

Maciej Górecki

Abstrakt


Wstęp

Do najczęściej występujących nowotworów męskich narządów płciowych zalicza się: raka jądra, raka gruczołu krokowego i raka prącia. Wśród młodych dorosłych w wieku 20–44 lata rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym, bo aż 25% zachorowań dotyczy tej właśnie grupy wiekowej.  

Cel

Celem niniejszej pracy było zbadanie świadomości studentów płci męskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na temat raka jądra, ponadto zwrócenie uwagi na tę chorobę i jej objawy, a także na potrzebę samobadania.

Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone jednorazowo, przy użyciu ankiety w formie papierowej, przekazanej do wypełnienia respondentowi. Dobór dowolny, jedynym warunkiem była płeć męska i status studenta PWSZ w Lesznie.   Kwestionariusz zawierał 11 pytań zamkniętych, na które badany mógł odpowiedzieć ,,prawda” lub ,,fałsz”.

Wnioski

Ankieta przeprowadzona wśród męskiej części studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wykazała małą wiedzę o schorzeniu, jakim jest rak jądra. Znikoma świadomość studentów na temat tej choroby tj. objawów, leczenia i prewencji, przełożyła się na niski procent poprawnych odpowiedzi na niektóre pytania.

 

Słowa kluczowe:

Rak jądra, samobadanie jąder, prewencja, urologia


Pełny tekst:

Bez nazwy

Bibliografia


M. Pawlicki, J. Legutko. Zarys diagnostyki nowotoworów złośliwych oraz opieki w trakcie i po leczeniu onkologicznym. alfa medica press, 2013.

Krajowy Rejestr Nowotworów. http://onkologia.org.pl/rak-jadra/. 20 08 2019.

Gośliński J. Rak jadra, objawy, leczenie i rokowania. https://www.zwrotnikraka.pl/rak-jadra-objawy-leczenie/. 20 08 2019.

T. Zieliński. Protezy jąder - rodzaje, zastosowanie, wyniki. http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1518. 20 08 2019.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.