Kontakt

Osoba do kontaktu

Sylwia Kaczmarek
Tel.: 618419188
Email: kaczmarek.sylwia@interia.pl

Wsparcie techniczne

Bartek Wąsiel
Tel.: 618547156
Email: bwasiel@ump.edu.pl