Vol 58, No 1 (2019)

Spis treści

Praca oryginalna

Łukasz Bojkowski
Justyna Mieczysława Gacek, Roksana Duszkiewicz, Patrycja Golec, Aleksandra Armatys, Agnieszka Greń, Filip Hajdrowski, Krzysztof Silski, Miłosz Gołyszny, Tomasz Ludyga
Paweł Fryderyk Nowak
Michał Chrobot, Agnieszka Strzelecka, Kamila Kocańda, Ewa Cieślik-Majchrzak, Stanisław Góźdź, Grażyna Nowak-Starz
Barbara Baranowska, Ewa Rogozińska, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Anna Durka, Dorota Natalia Sys, Beata Pięta
Marta Maż, Iwona Bodys-Cupak
Aneta Grochowska, Przemysław Zajac, Iwona Bodys-Cupak, Monika Łabuzek, Joanna Maciejewska

Praca poglądowa

Dariusz Jerzy Góra
Karolina Kozłowska
PDF
Agnieszka Smerdka
Sabina Ilona Siwiec, Wojciech Marian Strzelecki