Komisja SenackaSzanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2018 można składać  osobiście w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70  lub elektronicznie na adres wydawnictwo@ump.edu.pl – do 20 stycznia 2018 roku (wzór wniosku na stronie www.wydawnictwo.ump.edu.pl, zakładka: Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy prac, które były w Planie wydawniczym na rok 2017, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie wniosku o przeniesienie publikacji do Planu wydawniczego na rok 2018 (wzór wniosku na stronie www.wydawnictwo.ump.edu.pl, zakładka: Komisja Senacka).

Komisja rozpatruje wnioski dotyczące druku:
 • publikacji dydaktycznych (podręczniki, skrypty),
 • rozpraw habilitacyjnych,
 • prac naukowych (monografie),
 • materiałów konferencyjnych, jubileuszowych i innych.

Kierownik Wydawnictwa Naukowego UMP

Wzór wniosku o zamieszczenie dzieła w planie wydawniczym: WNIOSEK.DOC
Wzór wniosku o przeniesienie publikacji: PRZENIESIENIE.DOC

Działalność wydawnicza i poligraficzna Wydawnictwa Naukowego UMP obejmuje: 
 • publikacje naukowo-dydaktyczne (monografie, podręczniki, skrypty),
 • rozprawy habilitacyjne,
 • czasopisma (Journal of Medical Science, Pielęgniarstwo Polskie, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Dental Forum),
 • Bibliotekę Prac Historycznych UMP,
 • Puls UM - Gazeta Studentów UMP,
 • plakaty, zaproszenia, certyfikaty, dyplomy, wizytówki, regulaminy, książeczki praktyk, identyfikatory, informatory, biuletyny, ulotki, materiały konferencyjne i zjazdowe, testy egzaminacyjne itp.


Skład Senackiej Komisji ds. Wydawnictw:

 • prof. dr hab. Michał Musielak –  przewodniczący 
 • prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Jarosław Kocięcki prof. UM
 • dr hab. Aldona Woźniak
 • dr hab. Aleksandra Lisowska
 • prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel 
 • prof. dr hab. Romuald Ochotny
 • dr hab. Przemysław Mikołajczak prof. UM 
 • dr hab. Agnieszka Bienert 
 • dr Jan Zamojski 
 • prof. dr hab. Ewa Mojs
 • mgr Roma Hajduk 
 • mgr Natalia Lipińska 
 • Maciej Chmielewski
 • Mikołaj Antoniak
 • Jonasz Troszka