KontaktWydawnictwo Naukowe UMP

Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
Skrzydło D1


tel.: 61 854 71 52, fax: 61 854 71 51
e-mail: wydawnictwo@ump.edu.pl


REGON: 000288811
NIP: 777-00-03-104


Wydawnictwo czynne:
poniedziałek–piątek: 7.15–15.15

Sprzedaż książek, zamówienia

tel./fax: 61 854 74 14
e-mail: sprzedazwydawnictw@ump.edu.pl


Punkt sprzedaży czynny:
poniedziałek–piątek: 7.15–15.15
Zespół


Kierownik
mgr Grażyna Dromirecka
gdromirecka@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 52

Z-ca kierownika
Jerzy Nowaczyk
jnowaczyk@ump.edu.pl
tel./fax: 61 854 71 51

Redaktorzy
mgr Barbara Błażejczak
bblazejczak@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 55

mgr Beata Łakomiak
blakomiak@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 54


Specjalista inżnieryjno-techniczny
Przemysław Łopiński
plopinski@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 57, 61 854 74 14


Grafik
Bartłomiej Wąsiel
bwasiel@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 56


Sekretarz wydawnictwa
mgr Piotr Ermanowicz
permanowicz@ump.edu.pl
tel.: 61 854 71 06